Monthly Archives: november 2017

LED-skjerm installert i Moelvenhallen

Moelvenhallen er en ny flerbrukshall (idrettshall) med spilleflate 25m x 45m inklusive sikkerhetssoner og arealer til sekretariat. I samarbeid med Dokumentsenteret på Hamar har Videoforce levert og installert en 15m2 stor LED skjerm i hallen. Selve skjermen er en Concelo P6 for innendørs bruk og er fastmontert på den ene langveggen. Skjermen kan benyttes til visning av alle typer medier som reklame, film, live camera, strømming fra nettet mm.

Vedlagt er en liten timelaps av installasjonen som ble utført i november.

Hvorfor eie, når du kan leie?

Har du tenkt på at utstyret din bedrift anskaffer kan finansieres? Videoforce kan nå, i samarbeid med Siemens Financial Services, tilby finansiering av storskjermer og tilhørende utstyr slik at du kun betaler for bruksretten i en avtalt leieperiode. Hele leiebeløpet er fradragsberettiget og dere betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden, slik at eierforholdet blir av underordnet betydning. Fordeler ved leie:
  • Forenklet budsjettprosess for bedriften
  • Bedriften betaler kun for bruksretten til utstyret
  • Kapital frigjøres til andre formål og bedriften belaster i liten grad soliditet og likviditet.
Ved leie vil den juridiske eiendomsretten til utstyret ligge hos finansieringsselskapet. Kunden er forpliktet til å holde utstyret forsikret i hele avtaleperioden. Siemens Financial Services har utviklet en gunstig forsikringsløsning som er tilpasset våre leieavtaler.