Hove West har i 2021 kjøpt 40% av Videoforce Scandinavia AS. I tillegg har Hove West overtatt 100% av vår utleie-avdeling. Videoforce vil fremover fokusere på rådgivning, salg, installasjon og service rundt LED-storskjermer.
Sammen med Hove West vil vi være en solid aktør innen dette feltet med lang erfaring og en rekke små og store installasjoner.

For pris-forespørsler på leie av storskjermer, vennligst kontakt Hove West direkte på telefon +47 51 95 19 90 eller e-post utleie@hovewest.no.

Hove West sin nettside finner du her.